Impresszum és nyilatkozatok

Üzemeltető:                 OTP Mobil Szolgáltató Kft. Székhely:                      1138 Budapest,Váci út 135-139. B. ép. 5. em.

Cégjegyzékszám:           01-09-174466 Nyilvántartó hatóság:   Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Adószám:                     24386106-2-44 Tárhelyszolgáltató:       Tárhely.Eu Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.  

Etikai, jogsértés bejelentési tájékoztatás

Az OTP Mobil Kft. a Bejelentésekről szóló törvény (2023. évi XXV. törvény) hatálya alá tartozó belső visszaélés-bejelentési rendszert (Bejelentési rendszert) üzemeltet.

A Bejelentési rendszer célja, hogy lehetőséget biztosítson a Bejelentők számára a jogszabálysértések vagy az OTP Csoport Etikai Kódexe megsértésének, valamint a Bejelentésekről szóló törvény szerinti visszaéléseknek a bejelentésére. A Bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

Bejelentés tehető

 • levélben a Compliance Officernek címezve (1138 Budapest, Váci út . 135-139. B. ép. 5. em.)
 • e-mailben a compliance@otpmobil.com e-mail címen
 • személyesen munkaidőben (előzetesen e-mailen egyeztetett időpontban) a Compliance Officernél

Felhívjuk figyelmét, hogy a jogsértések, illetve etikai bejelentések fogadására biztosított vonal nem azonos az OTP Mobil ügyfélszolgálatával, amennyiben valamely termékkel/szolgáltatással kapcsolatban kíván észrevételt vagy panaszt tenni, akkor azt az ügyfélszolgálat elérhetőségein (ugyfelszolgalat@simple.hu, 0-24 órás telefonos elérhetőség: +36 1/20/30/70 3666 611, illetve a https://simple.hu/kapcsolat/ űrlap kitöltésével) teheti meg.

Az OTP Mobil működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Mobil Kft. vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását. Az OTP Csoport nyomós érdekét védő magatartási szabályok az Etikai Kódexben és Partneri Etikai Kódexben találhatóak, mely alább érhetőek el:

A Bejelentések kezeléséhez kapcsolódó tájékoztatók:

Az OTP Mobil Kft., az OTP Csoport tagjaként elkötelezett jogszerű és etikus társasági kultúra mellett, mely biztosítja a Társaság hosszútávú prudens és etikus működését. Az OTP Mobil emellett elkötelezett az olyan szabályozási, végrehajtási és ellenőrzési rendszer kidolgozása, üzemeltetése és alkalmazása mellett, amely a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kritériumoknak és alapvető üzleti érdekeinek megfelelően biztosítja a banktitok, az értékpapírtitok, valamint a személyes adatok megőrzését, védelmét.

Az OTP Mobil működésében kiemelt jelentőségű az eredményesség és a hatékonyság növelése, a kockázatok kezelése, a maradéktalan megfelelés a külső előírásoknak. Ennek elősegítése érdekében az OTP Mobil Kft. vezetése kiemelten fontosnak tartja az egyértelmű, egységes etika szabályok alkalmazását. Az etikai tájékoztatás célja, hogy a Társasággal kapcsolatban állók számára világos és egyértelmű irányelveket, elvárásokat fogalmazzon meg az etikus üzleti működéssel kapcsolatban, a Társaság és az OTP Bankcsoport értékeinek védelme érdekében.

 

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK a www.otpmobil.hu weboldal használatához 2021. november 16. A jelen Általános Felhasználási Feltételeket a www.otpmobil.hu honlap üzemeltetője, az OTP Mobil Szolgáltató Kft. tette közzé, és a jelen ÁFF tartalmazza az ezen honlap használatának részletes szabályait. Fogalom meghatározások

Domain A <otpmobil.hu> domain név, amelynek jogosultja és használója a Szolgáltató.
Portál A Domain alatt működő, a Szolgáltató által üzemeltetett weboldal és annak teljes tartalma.
Felhasználó A Portált meglátogató természetes személy.
ÁFF A Honlapon elektronikus formában elérhető, a Szolgáltató által közzétett, a Felhasználókra vonatkozó általános szerződési feltételek, amelyek tartalmazzák a Honlap használatának és látogatásának részletes szabályait.
Szolgáltató/OTP Mobil Az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.; Cg.: 01-09-174466; adószám: 24386106-2-44), amely a Portált üzemelteti.
Adatkezelési tájékoztató A jelen Portálon és az azon elérhető szolgáltatások során megvalósuló adatkezelésre vonatkozó tájékoztató, amely a Portálon az ÁFF-től elkülönülten érhető el.
Simple Applikáció A Szolgáltató által üzemeltetett, mobileszközökön elérhető, Simple elnevezésű mobilapplikáció, és egyes szolgáltatások tekintetében a www.simple.hu honlapon elérhető alkalmazás, amelyet a Felhasználók a Simple fiókjuk létrehozatalával, regisztráció útján tudnak használni áruk és szolgáltatások mobilvásárlással, mobilfizetés útján történő megvásárlására, illetve igénybe vételére. A Simple applikációra, Simple honlapra és a Simple rendszerre a www.simple.hu honlapon és a Simple applikációban elérhető Simple Általános Felhasználási Feltételek vonatkoznak (a továbbiakban: Simple ÁFF). A Simple Applikációban a Felhasználónak lehetősége van bankkártyáját jövőbeli fizetések lebonyolítása céljára regisztrálni és elmenteni.
SimplePay A Szolgáltató által üzemeltetett online bankkártyás fizetést lehetővé tevő szolgáltatás, amelyet a Felhasználók a Simple Applikációban és Honlapon, valamint a Szolgáltatóval szerződött kereskedők webáruházaiban, online felületein történő vásárlás során tudnak igénybe venni a kártyaadataik megadásával. A SimplePay szolgáltatást a Felhasználó a Simple Applikációban létesített Simple fiókjával is tudja használni.
Simple Univerzum A Szolgáltató fenti Simple Applikáció, Simple Honlap és SimplePay szolgáltatásainak összekötésével létrehozott összetett szolgáltatáscsomag, amelyben a Felhasználó a Simple Applikációban létrehozott Simple fiókjával tudja az egyes szolgáltatásokat igénybe venni.
Simple Felhasználó A Simple Applikációban, SimplePay szolgáltatásban vagy a Simple Univerzumban regisztrált természetes személy felhasználó, amely a regisztráció folytán Simple fiókkal rendelkezik.

 

 1. ÁLTALÁNOS ADATOK

1.1. A Szolgáltató A www.otpmobil.hu Portált a Szolgáltató üzemelteti. A Szolgáltató adatai: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely:          1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em. Cg.:                   01-09-174466 Adószám:          24386106-2-44 Képviseli:          Benyó Péter ügyvezető önállóan Nyilvántartja:    Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 1.2. A Portál célja A Portál célja a Szolgáltató három szolgáltatása a Simple by OTP applikáció, a SimplePay online fizetési megoldás és a kkv-szektor számára létrehozott Simple Business alkalmazás, valamint az OTP Mobil egyéb szolgáltatásainak ismertetése, illetve ezen szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése a Felhasználók számára. A Portál vagy bármely oldala megnyitásával a Felhasználó elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a Portált! A honlapon használt „mi”, „minket”, „miénk”, „OTP Mobil” kifejezések az OTP Mobil Szolgáltató Kft.-re és annak kapcsolt vállalkozásaira utalnak. A „Felhasználó” kifejezés a weboldalhoz mindenkor hozzáférő személyre utal. A Portál szolgáltatásait 18 éven aluli személyek nem vehetik igénybe, a Portált nem használhatják.

 1. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A Portál, az azon található minden képi, szöveges és egyéb tartalom, illetve azok elrendezése, valamint a Portálon megjelenített védjegyek, logók, karakterek és szolgáltatási védjegyek, valamint minden, a Portálon megjelenő szellemi alkotás szerzői jogi, védjegy-, illetve egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogi oltalom alatt áll, és a Szolgáltató tulajdonát és szellemi alkotását képezi. A Felhasználó jogosult a Portálon böngészni, valamint az annak tartalmából készült kivonatokat nyomtatás, merevlemezre mentés útján, illetve más személyeknek történő továbbítás céljából magáncélra többszörözni. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat, valamint a többszörözött anyagokon feltünteti a Szolgáltatót, mint a szellemi alkotások jogosultját. A Portál tartalma a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott szabad felhasználási eseteken kívüli módon, terjedelemben és mértékben nem használható fel, és a Felhasználó a Portál látogatása, használata során köteles a szerzői jogi törvény szabályait betartani. A Portál bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel. A Portál tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az a Portálon megjelenített védjegyek vagy szerzői jogi oltalom alatt álló alkotások bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. A jelen felhasználási feltételekben meghatározott kivételeken túlmenően a Felhasználó számára szigorúan tilos a Portálon, vagy a Portálon elérhető bármely tartalomban megjelenő védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. Szolgáltató kijelenti továbbá, hogy a Szolgáltató a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

 1. AZ ÁFF ELFOGADÁSA

A Felhasználók a Portál meglátogatásával magukra nézve kötelezőnek fogadják el a jelen ÁFF-et. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portált csak akkor jogosult használni, ha az ÁFF-et magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS

4.1. A Szolgáltató a Portált „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Felhasználónak, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Felhasználót terheli. A Felhasználó köteles a Portál használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani. 4.2. A Szolgáltató kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Szolgáltató jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portált milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Felhasználó vagy harmadik személy a Portál használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e. 4.3. A Felhasználó kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Szolgáltatóval, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Szolgáltatóval a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Felhasználó köteles a hibabejelentés során a Szolgáltató által kért minden információt a Szolgáltatóval közölni. 4.4. A Felhasználó köteles a Portált használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Szolgáltató a Felhasználó Portált is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Felhasználó az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni. 4.5. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁFF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Szolgáltató hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Szolgáltató, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek. 4.6. Amennyiben a Felhasználót a jelen ÁFF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁFF szerint a Szolgáltató felelős, úgy a Felhasználó a kárigényét összesen legfeljebb 100.000,- Ft, azaz Egyszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Felhasználó kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Szolgáltatónak. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra. 4.7. A Felhasználó kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Szolgáltató vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Szolgáltató vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 1. AZ ADATOK PONTOSSÁGA, TELJESSÉGE ÉS IDŐSZERŰSÉGE

Noha minden ésszerű erőfeszítést megteszünk a Portálon található adatok pontosságának és teljességének biztosítása érdekében, nem vállalunk felelősséget a Portálon található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő bárminemű kárért. A Felhasználó a Portálon elérhető anyagokra, információkra, cikkekre kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portálon található anyagok, információk, cikkek és adatok esetleges változásainak figyelemmel kísérése szintén saját felelőssége. A Portálon megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, pontosságáért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Portál használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 1. MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ HIVATKOZÁSOK

A Portálon található hivatkozásokat követve előfordulhat, hogy a Felhasználó elhagyja a Portált és azon kívül található tartalmakhoz fér hozzá. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a harmadik felek által készített weboldalak tartalmáért, pontosságáért és működéséért. A hivatkozásokat a Szolgáltató jóhiszeműen eljárva bocsátja a Felhasználó rendelkezésére. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hivatkozás által megjelölt, harmadik fél által készített weboldalakért, azok esetleges változásaiért. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató az adott weboldalt bármilyen formában támogatná, üzemeltetné, annak tartalmával egyetértene.

 1. A PORTÁL KARBANTARTÁSA

A Szolgáltató a Portált a saját döntési jogkörében, általa meghatározott időközönként, módon, tartalommal és gyakorisággal tartja karban és frissíti.

 1. AZ ÁFF MÓDOSÍTÁSA

8.1. A jelen ÁFF-et a Szolgáltató saját döntése és belátása szerint jogosult bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet különösen, de nem kizárólagosan:

 1. a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
 2. a technológia lényeges változása;
 3. jogszabályváltozás;
 4. a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.

8.2. A Szolgáltató az ÁFF-et, továbbá a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁFF-et köteles a Portálon jól látható helyen, a Portál nyitóoldalán, illetve onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁFF módosítás a közzétételt követő 8. (nyolcadik) napon lép hatályba és az ÁFF módosítás minden, az ÁFF módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. 8.3. Amennyiben a Felhasználó az ÁFF módosítás ellen a közzétételtől számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az ÁFF módosítást kifejezetten elfogadta. 8.4. Amennyiben a Felhasználó kifejezetten tiltakozik az ÁFF módosítás ellen, úgy a Portál szolgáltatásait nem jogosult tovább igénybe venni.

 1. SZERZŐDÉSSZEGÉS

Ha a Felhasználó a Szolgáltatónak a jelen ÁFF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Felhasználó szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Amennyiben jelen ÁFF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti. 10.2. A jelen ÁFF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal. 10.3. Jelen ÁFF elválaszthatatlan mellékletét képezi a Szolgáltató és a Felhasználó között létrejövő szerződésnek. A Felhasználó a Portál igénybe vételével kifejezetten kijelenti és elismeri, hogy jelen ÁFF rendelkezéseit átolvasta, tudomásul vette, és azokat önmagára nézve kötelezőként ismerte el. 10.4. A Felek a jelen ÁFF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta. 10.5. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

 1. futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
 2. légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
 3. elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

10.6. Szolgáltató a jelen ÁFF egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Jelen ÁFF határozatlan időtartamra szól.